Stále přidáváme zboží do e-shopu. Pokud něco nenajdete. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

55% selhání ložiska je vinou nesprávného mazaní

 

V 55% je na vině nesprávné mazaní

nebo dokonce žádné mazaní nebo nevhodně zvolené mazivo. 

Nevhodné nebo nesprávné mazání výrazně snižují životnost ložiska.

Mazaní ložisek je často zanedbáváno z důvodu problémů s dostupností ložisek nebo nedostatku znalostí údržby a zaměstnanců.
 
Volba maziva, metoda mazaní, množství, které se má použít na (ani příliš mnoho, ani příliš málo) a sledování frekvence mazaní. To vše musí být řádně sledováno a prováděno pro zvýšení životnosti Vašich ložisek.
 
Naše společnost Vám nabízí speciální služby a školení. Nabízí také kompletní sortiment maziv, pokrývajících všechny aplikace, jakož i automatické mazací systémy.