Stále přidáváme zboží do e-shopu. Pokud něco nenajdete. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Podmínky zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby a produkty. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost AUŘEDNÍK LOŽISKA S.R.O. se sídlem v Havlíčkova 77, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 27114449, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 97318. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@loziskaaurednik.cz.
  1. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon.
  1. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu k přímému emailovému marketingu a našim oprávněným zájmům (odeslaná objednávka, poptávka či kontaktní formulář).
  1. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.
  1. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat elektronickou cestou, a to na adrese info@loziskaaurednik.cz.
  1. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.
  1. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR. Jedná se především o poskytovatele IT služeb a účetní společnosti
  1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 15 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
  1. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.