Stále přidáváme zboží do e-shopu. Pokud něco nenajdete. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Co je to vibrační diagnostika?

Vibrační diagnostika je důležitou součástí prediktivní údržby strojů. V průběhu let se diagnostika vibrací osvědčila jako nejúčinnější metoda kontroly "zdraví strojů". Přístroje pro diagnostiku vibrací pomáhají předvídat případné selhání stroje. Pokud je aplikována prediktivní údržba a stroje jsou pravidelně kontrolovány, závady stroje mohou být objeveny již v počáteční fázi a mohou být podniknuty příslušné kroky k jejich odstranění. Tímto způsobem můžete zabránit nečekaným odstávkám strojů a popřípadě se vyhnout výměně částí, které jsou stále v dobrém stavu.

 

Jak to funguje?

Každý stroj, který je v provozu, generuje vibrace. Signál těchto vibrací obsahuje spoustu informací o stavu stroje. Pro měření vibrací používáme vibrometr nebo analyzátor vibrací. Snímač musí být namontován na vhodném místě na stroji (např. ložiskový domek). Přístroj měří vibrační signál. Na základě vhodného zpracování vibračního signálu informuje o závažnosti vibrací a možných poruchách stroje. Nejčastějšími poruchami rotačních strojů jsou nevyváženost, nesouosost, mechanické uvolnění a závady ložisek.

Prediktivní údržba a zejména měření vibrací je jednou z nejlepších a nejpoužívanějších metod pro monitorování skutečného stavu vašich strojů. Umožňuje vám sledovat stav stroje v průběhu času a umožňuje plánovat případné opravy stroje. Nicméně, tato metoda nemůže nikdy pracovat na 100% a některé náhlé závady strojů mohou stále nastat. 

Pro více informací a nabídku služeb nás neváhejte kontaktovat.