Stále přidáváme zboží do e-shopu. Pokud něco nenajdete. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Uzavírací jednotky

Uzavírací a brzdové jednotky se používají k pevnému, přesnému a spolehlivému zapolohování a brždění. Zabezpečují přesnost aplikačních postupů a díky krátkým dobám cyklů umožňují efektivní proces výroby a zaručují bezpečné zastavení pro maximální míru bezpečnosti pro člověka a strojní zařízení.


Upínací jednotky řady HK jsou ovládány manuálně. Otáčením volně nastavitelné upínací páky jsou kontaktní sekce synchronně tlačeny proti profilové kolejnici. Plovoucí kontaktní sekce zaručují symetrický přenos výkonu. Na stejném principu pracují i jednotky miniHK.

Uzavírací jednotky řady MK jsou ovládány pneumaticky. Při přivedení vzduchu se zavřou. Řada MKS se uzavírá pružinovým zásobníkem energie a otevírá přívodem vzduchu. Integrovaný kluzný klínový mechanismus dosahuje vysokých nosných sil. Tlakové medium pohybuje klínovým mechanismem a výsledný příčný pohyb přitlačuje kontaktní část velkou silou ke kolejnici z boku.

Uzavírací jednotky MCP jsou ovládány pneumaticky. Při přivedení vzduchu se zavřou. Řada MCPS se uzavírá pružinovým zásobníkem energie a otevírá přívodem vzduchu. Jsou asymetricky uspořádané vzhledem k ose kolejnice, což umožňuje dodržovat šířku vozíku na jedné straně.

Uzavírací jednotka HK

Manuální uzavírací jednotka HK Manuální ovládání Pro miniaturní vedení 15/20/25/30/35/45/55 Redukční desky dle výšky vozíku Uzavírací síla 1200N...

Uzavírací jednotka mini HK

Manuální uzavírací jednotka mini HK Manuální ovládání Pro miniaturní vedení 9/12/15 Uzavírací síla 100N - 180N (dle velikosti) Utahovací moment ...

Uzavírací jednotka MK

Manuální uzavírací jednotka MK Pneumatické ovládání Pro standartní lineární vedení 15/20/25/30/35/45/55 Redukční desky dle výšky vozíku Uzavírac...

Uzavírací jednotka MKS

Manuální uzavírací jednotka MKS Pneumatické ovládání Brzdí i při ztrátě tlaku vzduchu pomocí předepnutých pružin Pro standartní lineární vedení 1...

Uzavírací jednotka MCP

Manuální uzavírací jednotka MCP Pneumatické ovládání Pro miniaturní lineární vedení 09/12/15 Uzavírací síla 130-320N  KATALOG ke stažen...

Uzavírací jednotka MCPS

Manuální uzavírací jednotka MCPS Pneumatické ovládání Brzdí i při ztrátě tlaku vzduchu pomocí předepnutých pružin Pro miniaturní lineární vedení ...