Stále přidáváme zboží do e-shopu. Pokud něco nenajdete. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Miniaturní vozík lineárního vedení LGMC…B SNR


- kuličky vedeny v plastovém řetězu / bezúdržbový (C - verze)
- velikosti 9 / 12 / 15
- úzký vozík (montáž šroubů shora)
- standardní délka (BN) / prodloužená verze (BL)
- dvě oběžné dráhy kuliček / gotický profil kuličkové dráhy
- kolejnice, tělo vozíku a valivé elementy z nerezové oceli


lgmcb nakres

Rozměry:

Typ
Rozměry (mm)
 Systém
 Vozík  Kolejnice
H
W W2 E L B J MQ I L1
H2
T1 N W1 H1 F d D h
LGMC 09
BN 10 20 5,5 2,2 30,8 15 10 M3 2,8 19,5 Ø1,5 2,4 - 9 6,05 20 3,5 6,0 3,30
LGMC 09 BL 10 20 5,5 2,2 40,5 15 16 M3 2,8 29,2 Ø1,5 2,4 - 9 6,05 20 3,5 6,0 3,30
LGMC 12
BN 13 27 7,5 2,0 34,0 20 15 M3 3,2 20,3 Ø2,0 3,0 - 12 7,25 25 3,5 6,0 4,30
LGMC 12
BL 13 27 7,5 2,0 47,0 20 20 M3 3,2 33,3 Ø2,0 3,0 - 12 7,25 25 3,5 6,0 4,30
LGMC 15
BN 16 32 8,5 4,0 42,0 25 20 M3 3,5 25,3 M3x0,5 3,5 5 15 9,50 40 3,5 6,0 4,50
LGMC 15
BL 16 32 8,5 4,0 59,8 25 25 M3 3,5 43,1 M3x0,5 3,5 5 15 9,50 40 3,5 6,0 4,50

Únosnosti:

Typ Silové zatížení (kN) Momentové zatížení (kNm)
C
C0 MX MY MZ
LGMC 09
BN 2,68 2,28 0,0105 0,0084 0,0084
LGMC 09 BL 3,47 3,28 0,0149 0,0169 0,0169
LGMC 12
BN 3,97 3,46 0,0228 0,0118 0,0118
LGMC 12
BL 5,66 5,21 0,0337 0,0278 0,0278
LGMC 15
BN 6,60 5,66 0,0397 0,0258 0,0258
LGMC 15
BL 8,94 7,94 0,0556 0,0546 0,0546

 


Nomenklatura značení: LGMC12BNBBNZ1-N

LGM
C 12 B N BB N Z1 N
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lineární vedení Plastový řetěz Velikost Typ vozíku Délka vozíku Těsnění Přesnost Předpětí Speciální úprava


1 - LGM ... miniaturní lineární kuličkové vedení
2 - C ... kuličky jsou vedeny v plastovém řetězu
3 - Velikost (šířka kolejnice)
 - 9 / 12 / 15
4 - Typ vozíku
 - B ... úzký
5 - Délka vozíku
- N ... standardní
- L ... dlouhý
6 - Konfigurace těsnění
- BB ... standard
- AA ... bez těsnění
7 - Třída přesnosti
- N ... normální (standard)
- H ... vysoká
8 - Předpětí
- Z0 ... bez předpětí
- Z1 ... lehké předpětí
9 - Speciální provedení
- N ... bez speciálního provedení (standard)
- S ... dle požadavku zákazníka (index určí dodavatel)


Kolejnice LGMR..L

lgmr nakresRozměry:

Typ Rozměry (mm)
W1 H1 F d D h G1/G2 min. G1/G2 max.
LGMR09L 9 6,05 20 3,5 6,0 3,3 5,0 15,0
LGMR12L 12 7,25 25 3,5 6,0 4,3 5,0 20,0
LGMR15L 15 9,50 40 3,5 6,0 4,5 5,0 34,0